• Tandarts Lochtman
  • Tandarts Lochtman
  • Tandarts Lochtman

Klachten
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek. We kunnen dan nog eens uitleggen waarom wij iets op een bepaalde manier deden.

We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT.
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.
Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.